Zarejestruj się na egzamin

Rejestracja na państwowy egzamin certyfikatowy w dniach 17-18 października 2020 r. została zakończona

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Poziom egzaminu: B1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
Data egzaminu: 7-8 marca 2020 r.
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Warszawa
Prosimy o staranne wypełnienie poniższych pól. Pola zaznaczone * są obowiązkowe.
Adres do korespondencji:
Specjalne potrzeby

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja MOBI z siedzibą w Warszawie (00-048), przy ul. Mazowieckiej 12/24.

Kontakt z Administratorem możliwy jest również pod adresem e-mail  egzamin@instytutjezykowy.pl .

Dane będą przetwarzane w celu zapisu i uczestnictwa w egzaminie języka polskiego jako obcego, w celu:

  • wykonania zawartej umowy na przeprowadzenie egzaminu języka polskiego,
  • wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy o języku polskim i rozporządzeń wykonawczych oraz przepisów podatkowych
  • marketingowym, na podstawie dobrowolnej zgody.

Twoje dane będą przetwarzane przez członków komisji egzaminacyjnej, a także naszych podwykonawców, tj. dostawcę usługi formularza internetowego i poczty e-mail (Google), księgowość pośredników płatności oraz banki, a w przypadku zakwalifikowania do egzaminu także przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w związku z korzystaniem z usług Google, jest zabezpieczone w związku z wpisaniem tego podmiotu na listę Privacy Shield prowadzoną zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Europejską.

Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane lub zrezygnowały z przystąpienia do egzaminu, są usuwane niezwłocznie. Dane osób, które przystąpiły do egzaminu i nie uzyskały certyfikatu, w zakresie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i adresu e-mail są usuwane po upływie 3 miesięcy, pozostałe dane są usuwane po upływie 2 lat od egzaminu. Dane osób, które przystąpiły do egzaminu i uzyskały certyfikat, są usuwane po upływie 25 lat od egzaminu.  

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz także prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu złożenia oświadczenia.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym przystąpienia do egzaminu, brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. Podanie danych w zakresie objętym zgodą, jest dobrowolne, a brak udzielenia zgody nie będzie miał wpływu na możliwość przystąpienia do egzaminu.

Na skróty