Polityka prywatności

Polityka prywatności www.instytutjezykowy.pl

Mając na uwadze obowiązek przekazania informacji, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) poniżej przedstawiamy politykę prywatności, w której znajdziesz wszystkie sposoby pozyskiwania i wykorzystywana przez nas danych osobowych na stronie www.instytutjęzykowy.pl.

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja MOBI z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 12/24, 00 – 048 Warszawa. (dalej MOBI).

1. Zbieranie informacji o ruchu użytkowników strony

Wchodząc na naszą stronę internetową i przeglądając jej treść pozostawiasz nam o sobie pewne statystyczne informacje, takie jak sposób używania naszej strony i zachowania na niej. Informacje te wykorzystujemy w celach statystycznych, a także w celu optymalizacji treści zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje te nie pozwalają nam na bezpośrednią identyfikację użytkowników.

2. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do różnych celów. Pliki cookies stosowane przez MOBI służą do celów statystycznych i marketingowych.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – są plikami tymczasowymi i usuwane są z urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki lub opuszczeniu strony internetowej,

b) stałe – są plikami, które przechowywane są przez określony w nich czas lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies zapisują się na Twoim urządzeniu końcowym w sposób zgodny z preferencjami, jakie są ustawione w przeglądarce internetowej, przy pomocy, której korzystasz z naszej strony. Jeśli aktualne ustawienia cookies nie są zgodne z Twoimi preferencjami, informujemy, że w dowolnym momencie możesz zmienić swoje ustawienia w przeglądarce internetowej. Informacje jak to zrobić w łatwy sposób znajdziesz w internecie.

Części z plików cookies jakie umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym, wiąże się z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych. Pliki te mogą być wykorzystywane przez podmioty, tj. Google Inc. czy Facebook Inc. w celach marketingowych. Podmioty posiadają certyfikat przyznany w ramach programu Privacy Shield, zapewniający bezpieczne przekazywanie informacji do USA.

3. Cele, podstawy i czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępniane przez Ciebie na naszej stronie są przetwarzane i wykorzystywane przez nas wyłącznie do wskazanych celów:

 • Zapis do newsletteru:na podany adres e-mail będziemy wysyłali informacje o działalności MOBI, w szczególności o organizowanych wydarzeniach, konkursach czy promocjach.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona dobrowolnym zapisaniem się do newsletteru.

Czas przetwarzania: do momentu wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez kliknięcie w odnośnik rezygnacji zamieszczany w stopce każdego newsletteru. Przetwarzanie danych po usunięciu z bazy, możliwe jest jedynie w celu obrony przed roszczeniami.

 • Marketing:Twoje dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby marketingowe, w sposób określony w treści zgody (tj. przy wykorzystaniu podanego numeru telefonu i/lub adresu e-mail). Dane te nie będą udostępniane ani wykorzystywane przez inne niż MOBI podmioty. Jeśli jesteś już naszym uczniem możemy, korzystając z naszego prawnie uzasadnionego interesu, także wysyłać do Ciebie informacje handlowe, informując Cię o naszej ofercie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona zgoda na działania marketingowe oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, w zakresie w jakim działania marketingowe można oprzeć na innej podstawie niż zgoda.

Czas przetwarzania: W takim przypadku dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów. Twoja zgoda na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych może być wycofana w każdym momencie.

 • Korzystanie z formularza kontaktowego:Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego w celu zadania nam jakiegoś pytania, informacje ujawnione przez Ciebie w tym formularzu, w tym Twoje dane kontaktowe, są wykorzystywane do przetworzenia zapytania.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, udzielona zgoda, wyrażona działaniem poprzez przesłane formularza z danymi

Czas przechowywania: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przetwarzania zapytania i maksymalny okres 1 roku po zakończeniu przetwarzania, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów.

 • Korespondencja: Twoje dane osobowe przetwarzamy również korespondując z Tobą w drodze wiadomości e-mail, jak również przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej. W tym celu przetwarzamy dane w wielu różnych kontekstach w zależności od treści korespondencji. W większości przetwarzanie danych ma na celu wykonanie umów, realizację obowiązków prawnych, czy odpowiedź na zadane pytanie.

Podstawa prawna: w zależności od treści wiadomości, może to być art. 6 ust. 1 lit b RODO – w zakresie przetwarzania danych poprzedzających zawarcie umowy i a następnie jej dalsze wykonywanie, art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie wykonywania obowiązków prawnych oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes MOBI polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania i korespondencję z klientami, kontrahentami, pracownikami (w tym kandydatami i byłymi pracownikami) czy organami.

Czas przechowywania: w zakresie wykonywania umowy, przez cały okres prowadzenia współpracy, a po jej zakończeniu, tak długo jak długo istnieje obowiązek przechowywania danych z uwagi na obowiązki podatkowe lub do przedawnienia roszczeń. W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

 • Promocje: MOBI w celu promocji swoich produktów i usług prowadzi różnego typu akcje promocyjne. W tym celu może wykorzystywać dane osobowe uczestników zbierane poprzez formularze zgłoszeniowe. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach aktualnej promocji, w szczególności co do podstaw prawnych i celów przetwarzania, jak również czasu przechowywania, można znaleźć pod formularzem zgłoszeniowym i w regulaminach.
 • Vouchery: MOBI oferuje vouchery uprawniające do skorzystania z oferty Polskiego Instytutu Językowego. Vouchery upoważniają do skorzystania ze zniżki na usługi (np. z tytułu polecenia znajomego) lub oferty kursów językowych. W takim przypadku możemy przetwarzać dane osoby obdarowanej, wskazane nam przez osobę dokonującą zakupu vouchera w prezencie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f – dane przetwarzamy w prawnie uzasadnionym interesie osoby trzeciej, w celu wykazania uprawnienia osoby imiennie wskazanej w treści vouchera do z usług oferowanych przez Fundację MOBI prowadzącą działalność pod marką Polski Instytut Językowy.

Czas przechowywania: dane w związku z realizacją vouchera będziemy przetwarzali, dla celów rachunkowych przez okres 6 lat od jego realizacji.

 • Test językowy: wypełniając test językowy, potrzebny do poznania Twojego poziomu językowego i przypisania Cię do grupy odpowiadającej poziomowi językowemu, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu przeprowadzenia badania językowego oraz przesłania Ci informacji zwrotnej o wyniku testu. Wypełniając formularz możesz zapisać się również do naszego Newsletteru, a także wyrazić zgodę na kontakt w celach marketingowych. Więcej na ten temat przeczytasz w punktach powyżej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda udzielona działaniem.

Czas przechowywania: Twoje dane będziemy przetwarzali do czasu wycofania zgody lub przez okres dwóch miesięcy po upływie trymestru, na który była prowadzona, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rekrutacji. W tym czasie możesz bowiem zapisać się do nas korzystając z już wypełnionego testu. Po tym czasie konieczne będzie ponowne sprawdzenie Twoich zdolności językowych.

 • Kwestionariusz preferencji: w przypadku zgłoszenia się poza rekrutacją możemy poprosić Cię o uzupełnienie kwestionariusza, którego odpowiedzi pozwolą nam na możliwie najlepsze dopasowanie Cię do grupy językowej. Pytamy również o źródło informacji o Instytucie Językowym, w celu statystycznym, zbadania jakimi kanałami nasi uczniowie zdobywają informację o naszej działalności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcie na Twoją rzecz czynności zmierzających do zawarcia umowy uczestnictwa w kursie językowym oraz art. 6 ust. 1 lit f – nasz prawnie uzasadniony interes w celach statystycznych.

Czas przechowywania: Twoje dane będziemy przetwarzali przez dwa miesiące po upływie najbliższego trymestru, na który prowadzimy rekrutację, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rekrutacji.

4. Przekazywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych 

W celu realizacji usług związanych z działalnością Instytutu Językowego, współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi. Tacy usługodawcy mogą wykorzystywać lub przekazywać dane zebrane i przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji zleceń MOBI. Są to:

 • dostawcy usług IT, tj. Primeon sp. z o.o., Google Inc., MailChimp Inc., ManyChat,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną,
 • agencje marketingowe, tj. zpomysłami.pl sp. z o.o.
 • księgowość, tj. Jerzy Adamczyk Marta Wróblewska Finari Group s.c.

5. Transfer danych do państw trzecich

W związku z prowadzonymi działaniami opisanymi w punkcie 2 Polityki, może dochodzić do transferu danych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych podmiotom, z którym współpracujemy jest bezpieczne z uwagi na spełnienie przez nie zasad określonych w decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej program Tarczy Prywatności, tzw. Privacy Shield. 

6. Prawo związane z przetwarzaniem danych 

W związku z przetwarzaniem przez MOBI Twoich danych, masz prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wycofania udzielonej zgody, w dowolnym momencie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych,

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać w sposób wskazany w punkcie 8.

Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonaną do czasu wycofania zgody.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych dla wszystkich opisanych w niniejszej polityce czynności jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości ich wykorzystania w celu wskazanym w polityce.

8. Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania Twoich danych prosimy kierować do:

Fundacja MOBI

ul. Mazowiecka 12/24

00 – 048 Warszawa

email:  [email protected]

9. Data obowiązywania

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.02.2020 roku. Wcześniejsze wersje Polityki prywatności, można znaleźć tutaj.

Na skróty

getresponse logo

 Agencja reklamy

Tak, zapisuję się do newslettera Polskiego Instytutu Językowego! Chcę otrzymywać informację o wszystkich wydarzeniach, konkursach i promocjach prosto na moją skrzynkę e-mailową.
Administratorem danych jest: Fundacja MOBI
>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH