POLSKI INSTYTUT JĘZYKOWY ZATRUDNIA! 
SZUKAMY NAPRAWDĘ DOBRYCH LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO!

Od kandydatów oczekujemy:
- wyższego wykształcenia, 
- przygotowania do nauczania języka polskiego jako obcego (specjalizacja glottodydaktyczna),
- doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego w grupie (minimum 2 lata lub 1000 godzin),
- doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego w ramach zajęć indywidualnych (minimum 2 lata lub 1000 godzin),
- komunikatywnej znajomości przynajmniej jednego języka obcego (np. rosyjskiego, angielskiego, hiszpańskiego i innych),
- zamiłowania do pracy w środowisku międzynarodowym,
- gotowości do pracy w zespole profesjonalistów,
- umiejętności działania w zmieniających się warunkach,
- dyspozycyjności i elastyczności.

Zakres zadań obejmuje m.in.:
- prowadzenie kursów grupowych języka polskiego jako obcego dla grup na różnych poziomach zaawansowania,
- prowadzenie zajęć indywidualnych,
- przygotowanie programu nauczania na cały trymestr,
- przygotowywanie materiałów dla uczniów zgodnie z programem kształcenia,
- prowadzenie dokumentacji zajęć,
- raportowanie do Dyrektora Polskiego Instytutu Językowego .

Jeżeli jest to praca dla Ciebie – wyślij do nas swoje CV na adres kontakt@instytutjezykowy.pl 

Na skróty