Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w dniach 7-8 marca 2020 roku w Polskim Instytucie Językowym – Fundacji MOBI planowany jest egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla osób dorosłych.

data egzaminu: 7-8 marca 2020 r.

miejsce egzaminu: Warszawa

Rejestracja kandydatów zacznie się o godzinie 10:00 13 stycznia 2020 roku

Kto może zdawać egzamin? dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy:  https://www.instytutjezykowy.pl/pl/zarejestruj-sie-na-egzamin/

Adres e-mail: egzamin@instytutjezykowy.pl 

Telefon kontaktowy: 22 403 78 72

Cena egzaminu: Poziom B1 – 150 euro + 20 euro za wystawienie certyfikatu – razem 723,95 zł*

*wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.12.2019 r. – 4,2585zł. Dane konta do wpłaty zostaną podane w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza rejestracyjnego.

Jak zapisać się na egzamin?

1. Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny  na stronie https://www.instytutjezykowy.pl/pl/zarejestruj-sie-na-egzamin/

2. Poczekaj na maila z informacją potwierdzającą rejestrację na egzamin i szczegółami dotyczącymi płatności.

Każda osoba, która zostanie zarejestrowana na egzamin, otrzyma potwierdzenie mailowe w ciągu 2 dni roboczych po rejestracji kandydata. Nieotrzymanie potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych oznacza nieprzyjęcie na egzamin.

3. Po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na egzamin, pamiętaj o dokonaniu płatności w ciągu 3 dni i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres: egzamin@instytutjezykowy.pl

Jeśli nie zapłacisz w ciągu 3 dni, Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę!

4. Sprawdź, czy wykonałeś wszystkie poprzednie kroki:

-> czy wysłałeś/aś formularz?

-> czy dokonałeś/aś opłaty?

-> czy przesłałeś/aś jej potwierdzenie na adres egzamin@instytutjezykowy.pl  ?

5. Poczekaj na maila z ostatecznym potwierdzeniem o przyjęciu na egzamin. Dostaniesz go w ciągu 2 dni roboczych od przesłania potwierdzenia wpłaty

Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl

Na skróty